• Przemysł
  • 26 sierpnia 2019
  • Czas czytania

Sześć kluczowych megatrendów wpływających na sektor surowcowy

Sześć kluczowych megatrendów wpływających na sektor surowcowy

Górnictwo na świecie, tak jak i inne sektory gospodarki, raz dynamicznie się rozwija, innym razem pozostaje w stagnacji, a czasem jest w fazie kurczenia się. To, na jakim etapie cyklu koniunkturalnego aktualnie się znajdujemy, zależy od szeregu czynników, zjawisk i sił o globalnym zasięgu, które kształtują rzeczywistość i wpływają na przyszłość. Je właśnie nazywa się megatrendami. Cała światowa gospodarka, jak i jej poszczególne obszary są przez nie kształtowane. Poniżej przedstawiam sześć kluczowych megatrendów, które będą kształtowały sektor surowcowy w najbliższej przyszłości.

  1. Globalny wzrost

Jeśli światowa gospodarka dynamicznie się rozwija, potrzebuje paliwa do wzrostu. Tym paliwem są m.in. surowce, które konsumowane są wtedy w zwiększonych ilościach. Obecnie w perspektywie długoterminowej oczekuje się skromnego, ale stabilnego globalnego zwiększenia PKB o ~ 2,5-3,0%. Podobnie będzie się rozwijał sektor surowcowy. Największym zagrożeniem pozostaje groźba spowolnienia światowej gospodarki, która wpływa na szanse wzrostu dla całego sektora i będzie miała negatywny wpływ na poziom inwestycji.

  1. Chiny

Chiny są najliczniejszym krajem na świecie i drugą największą globalną gospodarką. To co dzieje się w Państwie Środka ma coraz większy wpływ na światową gospodarkę i rynek surowcowy. Po latach wzrostów PKB w tempie dwucyfrowym widoczne jest w tym kraju wyraźne spowolnienie. Chińskie PKB rozwija się teraz w tempie ok. 5,6% rocznie, boryka się z problemami braku nowych motorów wzrostu, a cała gospodarka znajduje się w fazie transformacji i zmiany modelu na opartą bardziej o usługi i konsumpcję. Dodatkowo chińskie firmy są coraz aktywniejsze na międzynarodowych rynkach, stanowiąc konkurencję dla lokalnych graczy i zmieniając zastany układ sił.

  1. Wytwarzanie energii

Na świecie coraz bardziej uwidaczniają się trendy związane z ochroną klimatu i wzrostem świadomości ekologicznej. Prowadzą one m.in. do zmiany tradycyjnych modeli wytwarzania energii opartej o spalanie węgla, zmiany poparcia dla energetyki jądrowej, rozwoju OZE, zaostrzania emisji CO2. Surowce energetyczne są w większości w defensywie, a firmy energetyczne i górnicze coraz ostrożniej podchodzą do nowych projektów kopalń i elektrowni opartych o tradycyjne źródła energii.

  1. Protekcjonizm

W ostatnich latach swobodna wymiana handlowa jest zagrożona rosnącym protekcjonizmem wybranych państw. Rodzące się konflikty prowadzą do potyczek i wojen handlowych, destabilizacji rynków oraz przerwania łańcucha dostaw. Nowe cła i dodatkowe ograniczenia na import wybranych surowców, materiałów czy gotowych produktów skutkują sporami między państwami i ograniczają rozwój przedsiębiorstw handlujących na świecie. Protekcjonizm może mieć dla wybranych podmiotów dobre lub złe implikacje. Jest zagrożeniem bardziej dla poszczególnych surowców na wybranych rynkach niż dla całego sektora.

  1. Technologia

Dynamiczny rozwój technologii ma bezpośrednie przełożenie na sektor surowcowy. Oblicze tradycyjnych kopalń i maszyn w nich pracujących się zmienia. Postęp technologiczny i koncentracja na wydajności napędza wdrażanie nowych technologii związanych z automatyzacją maszyn i procesów, autonomicznością, elektryfikacją (napędy bateryjne), predykcyjnym utrzymaniem ruchu, zdalnym sterowaniem, ograniczeniem pracy ludzi w niebezpiecznych miejscach, analityką big data, tworzeniem centrów sterowania (one control room), robotyką, wirtualną rzeczywistością i innych. Technologia w przyszłości coraz bardziej będzie zmieniała oblicze sektora surowcowego.

  1. Nowe aplikacje

Sektor surowcowy podatny jest na trendy związane z dynamicznym rozwojem jednych materiałów i spadkiem znaczenia innych. Wzrost popularności elektrycznych pojazdów zasilanych bateryjnie powoduje zwyżkę zapotrzebowania na surowce takie jak np. lit potrzebny do produkcji baterii. Do 2030 roku jego wydobycie ma wzrosnąć czterokrotnie. Podobna sytuacja dotyczy szeregu innych minerałów mających zastosowanie w rozwoju sektora wysokich technologii. Trend ten nie wpływa tak mocno na obraz sektora jak pozostałe, ale bez wątpienia będzie kreował nowych liderów wzrostu.

Maciej Krętosz

Maciej Krętosz

Manager z ponad 7-letnim doświadczeniem w branży maszyn i urządzeń górniczych. W Grupie FAMUR zatrudniony w dziale Business Development na stanowisku managera ds. marketingu strategicznego. Aktywnie poszukuje, wdraża i rozwija nowe, perspektywiczne obszary biznesowe, współtworzy i wdraża nową strategię firmy, a także uczestniczy w procesach akwizycyjnych i nawiązywaniu partnerstw strategicznych. Od 14 lat związany z Chinami, najpierw poprzez studia w Azji, a następnie pracę w kilku firmach zaplecza górniczego. Znawca języka chińskiego i lokalnego rynku.

Zobacz również

Relacje biznesowe z Kazachstanem. Co warto wiedzieć?

Relacje biznesowe z Kazachstanem. Co warto wiedzieć?

Wietnam - różnice międzykulturowe w biznesie

Wietnam - różnice międzykulturowe w biznesie


Polecane

System Kontroli Wydzielania Metanu typu FAMAC KWM
Innowacje
21 czerwca 2020

System Kontroli Wydzielania Metanu typu FAMAC KWM

Rynek indyjski otwiera się na produkty Grupy FAMUR
Przemysł
22 maja 2020

Rynek indyjski otwiera się na produkty Grupy FAMUR